Ügyfeleink mondták rólunk

Oktatás és oktatási anyag

Rendelet az oktatásról. 68/2007.(VII.26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről.

4.§ Valamennyi élelmiszer-vállalkozónak gondoskodnia kell arról, hogy az élelmiszerekkel foglalkozó dolgozók rendszeresen megfelelő tájékoztatásban, oktatásban részesüljenek.

 (2) Az élelmiszer-előállítás és forgalmazás folyamatában részt vevő személyeknek legalább külön jogszabály szerinti végzettséggel kell rendelkezniük.

(3) Az élelmiszer-ipari vállalkozó köteles a munkába állást követő egy hónapon belül a munkavállalót a munkakörének megfelelően az élelmiszer-előállítására és-forgalmazására vonatkozó megfelelő oktatásban részesíteni.

(4) Az oktatásnak tartalmaznia kell a helyes higiéniai gyakorlattal, illetve a nemzeti útmutatókkal és az adott élelmiszer-ipari vállalkozásra vonatkozó minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos ismeretanyagot.

(5) Az oktatás megtartásáról, annak módjáról, dokumentálásáról , az oktatás hatékonyságának ellenőrzéséről az élelmiszer-ipari vállalkozó gondoskodik.

(6) Amennyiben az élelmiszer-ellenőrző hatóság vizsgálatai során úgy ítéli meg, hogy a dolgozók nem rendelkeznek a területet érintő – a (4) bekezdés szerinti-kielégítő ismeretekkel, előírja az újbóli oktatás szükségességét, amelyet egy hónapon belül teljesíteni kell. Az ellenőrző hatóság ellenőrizheti a megismételt oktatás eredményességét.

(7)

A következő esetekben kell oktatni és vizsgáztatni :

- Ha új dolgozó lép be, akkor legkésőbb 30 napon belül.

- Évente minimum egy alkalommal, az elvárt tudás szinten tartásának céljából.

- Abban az esetben is kell, ha technológiai változás történt, vagy a szabályzási környezetben változik valami (új törvények, rendeletek)

- Továbbá abban az esetben is,ha azt veszi észre a vállalkozó, hogy a dolgozó tudásszintje nem megfelelő.

Az Ön egységében  vállaljuk a dolgozók HACCP és higiéniai oktatását, vizsgáztatását és névre szóló oklevéllel ellátását.

Kérjen árajánlatot ITT!

Ön szeretné dolgozóit oktatni, mert túl nagy a vándorlás az Önök egységében?

Akkor rendelje meg az oktatási anyagunkat online, és mi máris küldjük postán, hogy minél előbb használhassák.

Oktatási anyag 

Oktatási anyag tartalma:

• Bevezetés  • Jogi és közegészségügyi alap • Közösségi jog  • Hazai élelmiszerbiztonság jogforrásai •Törvények és céljaik • Élelmiszertörvény • Egészségügyi törvény • Állategészségügyi törvény • Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló törvény • Az ellenőrző hatósági szervek és működésük • Közegészségügyi ismeretek • Farmtól az asztalig elv • Nyersanyag előállítás alapvető követelményei • Az élelmiszer-biztonság, technológia-higiénia, műszaki alapjai • Egészségügyi és szociális létesítmények • Élelmiszeripari létesítmények kivitelezésével kapcsolatos alapvető szabályok • Berendezésekkel,eszközökkel és azok telepítésével szemben támasztott követelmények    • Az élelmiszeripari létesítményeknek és berendezéseinek működtetésének szabályai • Az élelmiszeripari létesítmények és berendezések karbantartásai • Az élelmiszer-biztonság technológia-higiénia általános alapjai •Személyi higiénia,tudatos gondolkodás • Takarítás,tisztítás, fertőtlenítés •A takarítás,tisztítás és fertőtlenítés általános szabályai • Tisztító és fertőtlenítő eszközök •Tisztítási és fertőtlenítési eszközök • Tisztítási és fertőtlenítési eljárások ,módszerek • Állati kártevők elleni védelem • Vízellátás és az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő víz követelményei • A termelési,feldolgozási főfolyamatokkal szemben támasztott követelmények • Árubeszerzés és a beszerzésre kerülő áru kiválasztása, minősítése • Csomagolóanyagokkal szembeni követelmények • Előkészítés • Termelés,feldolgozás • Szállítás • Minőségirányítás • HACCP • A HACCP rendszer 7 alapelve • Nem megfelelő termék kezelés • GMP GHP • Nyomon követési rendszer • Nyomon követhetőség • Termék visszahívás • Oktatás,továbbképzés • Értelmezzük,hogy mit vár el a rendelet és hogyan felelhetünk meg neki • A következő esetekben kell oktatni és vizsgáztatni • Élelmiszerminőség elemei • Élelmiszer-minőség fogalma • Alapfogalmak • HACCP FOGALMA  • Honnan származik a HACCP?  • Codex Alimentarius  •Hogyan illeszkedik a HACCP?  • EK Irányelv az Élelmiszerek Higiéniájáról 93/43/EEC  • Jogszabályok  • Az egység üzemeltetésének általános feltételei  • Áru átvétel, raktározás  • Személyi higiénia, tisztítás-fertőtlenítés, karbantartás, rovar, rágcsáló  • Élelmiszer fogyasztással összefüggő megbetegedések • Élelmiszer-biztonsági helyzet romlásának okai   • Leggyakoribb mikrobiológiai veszélyt jelentő kórokozók • Élelmiszerbiztonsági veszélyek  • Az élelmiszer szennyeződés, fertőződés forrása  • Élelmiszerek okozta megbetegedések •  Mikroorganizmusok  kórokozó képessége  • A GMP és a HACCP kapcsolatrendszere                         • HACCP rendszer kiépítésének lépései  • HACCP AUDIT  • HACCP előnyei és hátrányai

A fenti tartalom bőségesen elég ahhoz, ha Ön szeretné megtartani dolgozóinak az oktatást ebből megteheti.

Megrendelés esetén küldök két tesztsort is, amelyekkel a dolgozók  számonkérését tudja elvégezni.

Rendelje meg most az oktatási anyagot, hogy postafordultával elküldhessük Önöknek! 

Jó tanulást  és jó munkát kívánok!

Kérjen árajánlatot ITT!

                                 Pozderka Istvánné   

                                  HACCP tanácsadó

                            Minőségbiztosítási szakmérnök

                               Okl. kertész üzemmérnök  

Élelmiszeres kisvállalatok specialistái 

♦  Szolgáltatásaink:

       • Üzletnyitási tanácsadás   • HACCP dokumentáció     • HACCP felülvizsgálat      • HACCP és higiéniai oktatás helyszínen    • HACCP és higiéniai oktatási anyag   • Kémiai kockázatbecslés dokumentáció     • Munkahelyi kockázatelemzés dokumentáció     • Nyomon követési rendszer alapjai  • Minőségbiztosítási tanácsadás  • Mezőgazdaság és méhészeti HACCP dokumentáció   készítése.                                                                                                                                                             

                                                                             info@haccpszaktanacs.hu                                                                              

        Pozderka Istvánné

            HACCP tanácsadó

    Minőségbiztosítási szakmérnök

        okl. kertész üzemmérnök    

   Miért bennünket válasszon?

    • Garantált szakhatósági megfelelés

    • 2003 óta szerzett sokrétű tapasztalat

    • ügyfeleink elégedettségi refenciái

    • Gyakorlati tapasztalatokon alapuló

       megoldások

    • Állategészségügyi szakemberek

       ajánlásai

    • Online INGYENES tanácsadás Önnek is

    • Gyors munkavégzés

 

     Önnek miben segíthetünk?

      Vegye fel a kapcsolatot velünk!

                06706151917

        info@haccpszaktanacs.hu          

        

Élelmiszeres kisvállalatok

megfelelőségi navigációja

info@haccpszaktanacs.hu